Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Μαντινάδες XV - Ένα τσυκάλι φαητό

Απ' όταν εχωρίσαμε
ήντα θαρρείς πώς κάνω;
ένα τσυκάλι φαητό
τρώγω να μην ποθάνω!

Αγνώστου πατρός αλλά θα την αποδώσω στο Φιλίππο γιατί αυτόν θυμάμαι να τη λέει!

Δεν υπάρχουν σχόλια: